Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.11.2018 10:37:21 

Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

VVH 2015

Zápis z výroční valné hromady SDH Přerov nad Labem ze dne 13.2.2015


Program VVH

 1. Volba návrhové a volební komise
 2. Zpráva starosty
 3. Zpráva velitele
 4. Zpráva pokladníka a revizní komise o hospodaření
 5. Volba výboru a jeho funkcionářů
  a) starosta
  b) náměstek starosty
  c) velitel
  d) zástupce velitele
  e) velitel strojníků
  f) hospodář
  g) kronikář
 6. Volba kontrolní a revizní rady
 7. Volba delegátů SDH na VVH okrsku
 8. Návrh činnosti na další rok
 9. Udělení vyznamenání členů SDH
 10. Diskuze
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Schůzi zahájila členka výboru Eva Cílková. Přivítala všechny přítomné, zvláště pak starostu obce Přerova n/L pana Baumruka, starostu 12. okrsku pana Šmída, dále zástupce z SDH Kounice, SDH Vykáň a SDH Bříství. Přítomno bylo 20 členů a 8 hostů.

Minutou ticha jsme vzpomněli na členy, kteří se dnešního dne nedožili.

Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni D. Špitálský, L. Jirouš, P. Veselý, do volební komise M. Pup, F. Mašek, D. Jirouš.

Jako první dostal slovo starosta SDH Jakub Kadeřávek, který pohovořil o akcích a činnosti SDH, která byla v loňském roce opět pestrá.

Začátkem roku se rozrostl náš vozový park o další  historický hasičský automobil TATRU 805, která byla pořízena z vlastních finančních zdrojů SDH Přerov nad Labem.

Během jarních měsíců jsme navštívili některá hasičská muzea. Za zmínku stojí muzeum hasičů ve Zbirohu a muzeum hasičské techniky v Chrastavě.

Na prvního máje vyjela naše Praga RN do nedalekého Českého Brodu na sraz veteránů, kde se zúčastnila 18. okruhu Českobrodského a kde získala krásné druhé místo.

Začátkem června jsme se zúčastnili třídenních hasičských slavností v Litoměřicích, kde jsme se opět představili s Pragou RN a naši historickou koňskou stříkačkou.

Koncem června při oslavách 110 let založení sboru v Bříství naši muži zvítězili v okrskové soutěži v požárním útoku s časem 26,55 a na Velenkiádě jsme obsadili krásné 2.místo.

Zúčastnili jsme se mnoha kulturních akcí v naší obci, mezi nejznámější patří např. Masopust, Dětský den, Dožínky, Městečko Open Air a rozsvícení vánočního stromku.

Také jsme pořádali již 6. Hasičský ples, pálení čarodějnic a Posvícenskou zábavu.

Hasičská zbrojnice se opět proměnila o kousek k lepšímu, když byly vybudovány nové elektrické rozvody a vyměněna nová vrata a vchodové dveře.

Zapojili jsme se do projektu recyklujte s hasiči a dobráci roku.

V letošním roce bude naším cílem zakoupení historického praporu, který se bohužel nezachoval, dostavba haly pro náš vozový park historických hasičských vozidel a rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Rozšiřování členské základny SDH bude samozřejmostí, stejně jako pořádání a účast na všech kulturních akcí jako doposud.

Další zprávu o činnosti SDH přednesl velitel sboru p. Tomáš Kratochvíl.

Pohovořil o pracích v naší hasičské zbrojnici, kde dochází každoročně k pravidelné údržbě na veškeré naší technice. V celkové opravě máme stříkačku PPS 12, která nadále pokračuje, došlo k výměně vrat u hasičské zbrojnice a k výměně palivové nádrže na zásahovém voze.

Někteří členové vypomáhali při vypouštění místního rybníka.

V roce 2014 se zásahová jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení okrsku. V Chrástu si mohla jednotka vyzkoušet dálkovou dopravu vody a ve Vykáni požární zásah v budově, zásah pěnou a plnění pytlů při povodních.

S hospodařením sboru za uplynulý rok nás seznámil pokladník Lukáš Holan. Zástupce revizní komise J. Koštýř přednesl zprávu revizní komise - vše bez závad.

Velitel SDH Tomáš Kratochvíl přednesl plán práce na rok 2015, jehož hlavním cílem je účast na schůzích okrsku, okrskovém cvičení a okrskových soutěžích. Dále pak výcvik a školení zásahové jednotky a výpomoc obci a jejím občanům.

Starosta sboru J. Kadeřávek poděkoval a předal čestné uznání několika členům sboru za jejich přínos pro SDH v Přerově n/L. Mezi oceněnými byli Luboš Svoboda, Tomáš Vodička, Tomáš Kratochvíl a Lukáš Holan.

 

Výroční valná hromada SDH Přerov nad Labem po vyslechnutí zprávy velitele, zprávy starosty, zprávy pokladníka o hospodaření SDH, zprávy revizní komise, plánu činnosti na rok 2015 a diskuzi přijala následující usnesení:

I) Schvaluje:  

 1. Zprávu starosty, velitele, hospodáře a zprávu o činnosti a hospodaření SDH za daný rok
 2. Zprávu revizoní rady SDH
 3. Plán činnosti SDH na rok 2015
 4. Plán práce výkonného výboru SDH
 5. Udělení vyznamenání pro členy SDH Přerov nad Labem                                          

II) Volí:

 1. výbor SDH Přerov nad Labem ve složení Jakub Kadeřávek, Luboš Svoboda, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Vodička, Eva Cílková, Jan Kolenský, Lukáš Holan
 2. starostu SDH Přerov nad Labem Jakuba Kadeřávka
 3. náměstka starosty SDH Přerov nad Labem Luboše Svobodu
 4. velitele SDH Tomáše Kratochvíla
 5. zástupce velitele Tomáš Vodičku
 6. velitele strojníků Luboše Svobodu
 7. hospodáře Evu Cílkovou
 8. kronikáře Jana Kolenského
 9. členy kontrolní a revizní rady ve složení Jan Koštíř, Milan Valenta a Jan Kodeš
 10. delegáty SDH ve VVH okrsku: Tomáš Kratochvíl a Luboš Svoboda

III) Ukládá:

1) výboru SDH

 1. zabezpečit pravidelnou činnost SDH
 2. zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH

2) všem členům SDH

 1. aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok

      - účast SDH na brigádách a hasičských akcích

      - účast na soutěžích dle možností členů družstva

 1. i nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.

Závěrem jsme poděkovali obecnímu zastupitelstvu za podporu, všem členům, kteří se aktivně podíleli na činnosti v loňském roce a také všem zástupcům SDH za účast a výroční valná hromada byla ukončena.

TOPlist