Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.11.2018 10:37:21 

Sbor dobrovolných hasičů Přerov nad Labem

VVH 2016

Zápis z výroční valné hromady SDH Přerov nad Labem ze dne 13.2.2016


Program VVH

 1. Volba návrhové komise
 2. Zpráva starosty
 3. Zpráva velitele
 4. Zpráva pokladníka a revizní komise o hospodaření
 5. Návrh činnosti na další rok
 6. Diskuze
 7. Usnesení
 8. Závěr

Schůzi zahájil člen výboru Jan Kolenský. Z hostů se zúčastnil starosta obce Přerova n/L pan Baumruk,, dále zástupci z SDH Kounice, SDH Chrást a SDH Bříství. Celkem bylo přítomno 18 členů a 10 hostů.

Minutou ticha jsme vzpomněli na členy, kteří se dnešního dne nedožili.

Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni P. Veselý, T. Vodička a L. Jirouš.

Jako první dostal slovo starosta SDH Jakub Kadeřávek, který pohovořil o akcích a činnosti SDH, která byla v loňském roce opět zajímavá a pestrá.

Akce roku 2015 byly tradičně odstartovány Hasičským plesem. Zúčastnili jsme se mnoha kulturních akcí v naší obci (Masopust, Loučení s prázdninami, Dožínky, Městečko Open air, fotbalový turnaj Memoriál Fr. Skuhravého, drakiáda, lampiónový průvod a rozsvícení vánočního stromku). Dále jsme pořádali pálení čarodějnic, posvícenskou zábavu a rok zakončili tradiční zabíjačkou.

Pokračovali jsem ve stavebních úpravách hasičské zbrojnice, kde jsme postavili novou terasu. Do vozového parku přibyla dvoukolová přívěsná stříkačka DS 16, která byla pořízena z vlastních  zdrojů SDH a zároveň tím začala její rekonstrukce.

V květnu jsem pořádali Okrskovou soutěž, kde jsme soutěžili hned se třemi mužskými družstvy. Za družstvo C běžely i dvě ženy, jelikož se nám stále nedaří obnovit ženské družstvo. Obsadili jsme 2., 3. a 6.místo z celkem 10 družstev. Ve Vykáni na Florian cupu jsme zvítězili v obou pořádaných disciplínách. Dále jsme se zúčastnili 130. výročí SDH Kounice a Velenkiády.

Hlavní událostí loňského roku bylo zahájení sbírky na pořízení hasičského praporu, který jsme mohli letos slavnostně vysvětit.

Další zprávu o činnosti SDH přednesl velitel sboru p. Tomáš Kratochvíl.

Pohovořil o pracích v naší hasičské zbrojnici, kde dochází každoročně k pravidelné údržbě na veškeré naší technice.

Na vůz AVIA byly pořízeny nové pneumatiky a na voze CAS 25 byly opraveny brzdy. Oba vozy prošly technickou kontrolou. Dále byla dokončena generální oprava na motorové stříkačce PPS 12.

V roce 2015 se zásahová jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení okrsku a měla několik výjezdů. 6.9. vyjela jednotka k požáru patrové budovy čp. 386 v Přerově nad Labem, 9.9. k požáru suché trávy v jedné firmě na pokraji lesa opět v Přerově nad Labem a 12.9. k požáru lesa do Dvorců.

S hospodařením sboru za uplynulý rok nás seznámila hospodářka Eva Vodičková. Zástupce revizní komise J. Koštýř přednesl zprávu revizní komise - vše bez závad.

Velitel SDH Tomáš Kratochvíl přednesl plán práce na rok 2016, jehož hlavním cílem je účast na schůzích okrsku, okrskovém cvičení a okrskových soutěžích. Dále pak výcvik a školení zásahové jednotky a výpomoc obci a jejím občanům. V roce 2016 bychom rádi obnovili družstvo žen a založili družstvo mladých hasičů.

Výroční valná hromada SDH Přerov nad Labem po vyslechnutí zprávy velitele, zprávy starosty, zprávy pokladníka o hospodaření SDH, zprávy revizní komise, plánu činnosti na rok 2016 a diskuzi přijala následující usnesení:

I) Schvaluje:  

 1. Zprávu starosty, velitele, hospodáře a zprávu o činnosti a hospodaření SDH za daný rok
 2. Zprávu revizní rady SDH
 3. Plán činnosti SDH na rok 2016                         

II) Ukládá:

1) výboru SDH

 1. zabezpečit pravidelnou činnost SDH
 2. zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH
   

2) všem členům SDH
 

 1. aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok

     - účast SDH na brigádách a hasičských akcích

     - účast na soutěžích dle možností členů družstva

 1. i nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.

 

TOPlist